S čím přícházíme my?
Chceme pomoci s rozvojem obce, chceme se aktivně přičinit ve snaze zkvalitňování života v obci. Proto jsme opět inicializovali skupinu lidí s cílem vytvořit "sdružení nezávislých kandidátů".

Do zastupitelských voleb opět vstupujeme jako sdružení nezávislých kanditátů pod jednotným názvem:
"Za naši obec" - sdružení nezávislých kandidátů

Od posledních voleb za námi stojí kus odvedené práce a věříme, že občané obce do nás opět vloží důvěru.

  Průvodní motto:

Všichni občané obce Janovice si zaslouží vysokou kvalitu života ve všech oblastech.

Je nezbytné vytvořit podmínky pro další rozvoj obce tak, aby zde lidé bydleli rádi,  nacházeli zde kulturní a sportovní vyžití a chtěli se aktivně účastnit života obce. 

Je nutné pokračovat v otevřeném systém informací a informovanosti občana o dění v obci.

Je nezbytné podpořit zvýšení všeobecného povědomí o obci s cílem zviditelnit obec, přivést do obce návštěvníky, zvýšit turistický ruch a posunout Janovice mezi obce s dobrým zázemím, kvalitními službami, pěkným prostředím a spokojenými občany.

Je nanejvýš potřebné propojení všech občanů obce v jednu komunitu s jedním zájmem a cílem – vybudovat
kvalitní obec s vysokým potenciálem růstu - v krátkosti pracovat pro a za naši obec.