S čím přicházíme:

Nabízíme kandidáty, kteří přináší zkušenost s prací pro lidi.

Nabízíme kandidáty, kteří mají „otevřenou mysl“ a logické myšlení.

Nabízíme kandidáty, kteří mají za sebou mnoho práce pro své okolí.

Nabízíme kandidáty, kteří jsou odhodláni prosadit své názory a myšlenky.

Čeho chceme dosáhnout:

Přinést nový pohled na možný rozvoj obce a využití prostředků obce.

Budeme se snažit setřít rozdíly vnímání občanů na dění v obci.

Budeme dál usilovat o dostupnost informací o obci a rozhodnutích vedení obce.

Budem dál přinášet informace občanům o konaných a připravovaných akcí.

Budeme usilovat o získávání grantů a dotací pro obec a občany obce s cílem zlepšení prostředí obce a zkvalitnění života občanů.

Budeme usilovat o vybudování komunitního centra.

Podpoříme rozšíření sociální služby pro seniory a občany s handicapem.

Chceme uskutečnit:

Kultura

 • Prohloubit spolupráci s Mikroregionem Frýdlantsko - Beskydy a okolními obcemi.
 • Podporovat spolky a pořádání kulturně-společenských akcí.
 • Budeme usilovat o vybudování komunitního centra v obci pro setkávání občanů pořádání společenských akcí, výstav, koncertů a oslav.
 • Výstavbou komunitního centra v budoucnu zajistíme a rozvineme společenský, kulturní a komunitní život v obci.
 • Podpoříme modernizaci areálu Bystřanky a vzniku multifunkční hřiště.

Finance

 • V případě výstavby kanalizaci budeme usilovat o "rozumnou"  zadluženost obce.
 • Nezadlužíme nekontrolovaně obecní rozpočet úvěrem na kanalizaci.
 • Dál aktivně získávat granty a dotace na veřejně prospěšné projekty.
 • Podporovat zájmové a podnikatelské aktivity, které přispívají k rozvoji obce a vytvářejí nová pracovní místa pro spoluobčany.

Školství

 • Využít ve větší míře Janovické multifunkční hřiště konáním sportovních akcí pro občany Janovic.
 • Podpořit školní sportovní akce - aktivity.
 • Podpořit školní projekty zaměřující se na ekologii.
 • Budeme se snažit dále zatraktivňovat Janovickou školu a přinést pro ní tak žáky z okolních obcí.
 • Budeme prosazovat zavedení mikrobusu pro svoz dětí z Bystrého do Janovické školy.

Životní prostředí

 • Dál podporovat třídění odpadu a nakládání s nimi.
 • Budeme prosazovat koupí obecního fekálního vozu, který by vyvážel do obecní čističky žumpy z lokalit bez možnosti kanalizace za zvýhodněnou cenu.
 • Prosazovat myšlenku "mysli globálně, dělej lokálně" a zapojovat širovkou veřejnost do ekologicky prospěšných akcí.
 • Zajistíme kontejnery na plechovky a alu odpad.

Komunikace

 • Užší dialog s okolními obcemi, sdílení důležitých informací a konaných akcí v okolních obcích.
 • Udržení a zlepšení současných komunikačních kanálu v obci.
 • Budeme podporovat vznik komise pro komunikaci.
 • Udržovat kvalitu informovaností na webu a rozvíjení webu obce.

Sociální péče a zdravotnictví

 • Budeme usilovat o zrušení poplatku za odvoz odpodu pro seniory a děti.
 • Podpoříme vybudování domu pro seniory.
 • Budeme se dál snažit pomáhat v sociální komisi.

 Bezpečnost

 • Výstavba chodníku v Janovicích.
 • Zaměříme se na řešení problemových míst v obci jako je překračování povolené rychlosti a nadměrný provoz.
 • Zajistit nezbytnou dopravní obslužnost obce.
 • Podpořit rozšíření cyklostezek v obci a jejich značení.

 

Dále pak po letošních volbách budeme usilovně pokračovat v započatých projektech.