věk: 43
vashekbydliště: Janovice č.479
politická příslušnost: bez politické příslušnosti

Povolání:

Po absolvování střední školy nastoupil do firmy, vyrábějící profily pro stavebnictví a interiéry, kde pracoval na pozici logisty a řízení výroby. Při zaměstnání studoval první dva roky dálkově a následně tři roky denní studium VŠB, Ekonomickou fakultu, kde dokonočil studium státní závěrečnou zkouškou oboru Management a marketing. Po absolvování pracoval jako OSVČ v oboru webdesign a velkoplošného tisku. Nyní pracuje jako IT specialista ve firmě Tieto Czech s.r.o. Má Manželku Petru a dva syny, Matyáše a Václava.

Co nabízím:

Analytické myšlení, neotřelá řešení, pomoc při vypracovávání dotačních projektů a výpočtu rentability investičních projektů obce. Věřím, že se svými zkušenostmi mohu pomoci občanům obce.

Motto:

"Nebuďme k sobě ani k okolí lhostejní."