věk: 61
reckabydliště: Janovice č.435
politická příslušnost: bez politické příslušnosti
povolání: operátor CNC strojů

Absolvent SOU Ostrava Vítkovice jako univerzální obráběč kovů se specializací na počítačem řízené obráběcí stroje. Nyní pracuje u fy. Huismann ve Sviadnově. Je rodilý občan Janovic dále je dlouholetým členem TJ SOKOL Bystré a SDH Bystré. Celou dobu pomáhá při organizaci a zajišťování akcí, pořádaných TJ SOKOL a SDH Bystré (Hasičský výlet, plesy atd.). 
Je ženatý, s manželkou Danou má tři děti  a těší se z pěti vnoučat, kterým věnuje svůj volný čas.

 
Co nabízím:
Jsem schopen a ochoten pomoci při organizaci akcí v obci. Vím, co znamená pro občany a organizátory jakákoliv podpora ze strany obce, rád bych se o to zasadil. Budu rád a plně tyto myšlenky podpořím, když se podaří najít cestu k dalšímu zlepšení prostředí obce a jejímu rozvoji.

Motto:
"Podporuji volební program a prosazuji jeho plnění."