věk: 33
nyklbydliště: Janovice č.323
politická příslušnost: bez politické příslušnosti
povolání: Jednatel společnosti

V roce 2014 dokončil studium na Vysoké škole  Báňské, Ekonomické Fakultě. Již v té době podnikal ve sportovním odvětví. Od roku 2015 provozuje s přítelkyní řadu půjčoven a prodejen sportovního vybavení. Aktivně se věnuje sportovní výchově dětí a mládeže. Od dětství se zapojoval do veškerých aktivit pořádaných místními spolky. Je velkým příznivcem obecních akcí a rozvoje obce. 

Co nabízím:
Mým cílem je pozitivně měnit dění v obci. Rád naslouchám druhým a beru názory jiných. Věřím, že Janovice jsou ideálním místem pro krásný a spokojený život a rád bych, aby to tak bylo i nadále. Máme jako obec spousty možností a jsem připraven se aktivně zasadit o podporu rozvoje naší malebné vesnice. 

Motto:
"V plném nasazení za lepší obec"