kawulok

věk: 64 let
politická příslušnost: bez politické příslušnosti
povolání: OSVČ

Vyučil se slévačem na SOU v Hrabůvce, ale celý život vykonával práci strojníka a profesního řidiče nejprve pro Inženýrské stavby Brno a od roku 2010 jako OSVČ.

Co nabízím:
Rád bych se zasadil o zvelebení obce a zlepšení vztahů mezi spoluobčany. Podpořím různé obecní akce, na kterých se Janovičtí obyvatelé mohou setkávat.

Motto:
"Budu pracovat pro lepší obec"